Wednesday, April 6, 2011

Taklifat Seorang Insan bergelar anak...

Sepuluh tugas yang perlu dilaksanakan oleh seorang anak dalam Kitab Tanbih al-Ghafilin:


1- Memberinya makan bila diperlukan.
2- memberi layanan yang baik.
3- Menyahut panggilannya.
4- Mentaati semua perintahnya, kecuali perintah maksiat.
5- Berbicara dengan sopan dan lemah lembut.
6- Memberi pakaian bila mereka memerlukannya.
7- Berjalan dibelakangnya, tidak boleh mendahului.
8-Berusaha mendapat keredhaan mereka dengan sesuatu yang disukai mereka.
9- Menjauhikan sesuatu yang tidak disukai mereka.
10- Mendoakan keduanya agar mendapat keampunan setiap kali ia berdoa untuk dirinya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails