Saturday, April 24, 2010

warkah buat sang Daie...

Warkah buat sang Da’ie…

Alhamdulillah segala puji pada al-khaliq yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Puji dan syukur kepada-Nya atas nikmat kasih saying yang tak ternilai memberi hidayah Iman dan Islam untuk kita agar Dakwah tidak dijadikan yang ke-2, dan ilmu pengetahuan bukan yang pertama. Begitu juga kemahuan di dunia dan di akhirat biarlah seimbang.

Sepertimana kita maklum, Sesebuah bangsa atau masyarakat itu maju adalah kerana ilmu yang mereka miliki. Kerajaan Mesir kuno, kerajaan Babylon, Rom, Farsi, kerajaan Islam di zaman gemilangnya dan kini Barat pula telah mencapai kemajuan yang tinggi sebagai pusat tamadun kerana mereka menerapkan dan mengutamakan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan mereka. Dengan itu, ilmu pengetahuan merupakan dasar utama bagi seseorang atau sesebuah negara atau bangsa yang ingin mencapai kemajuan dalam segenap bidang. Tidak mungkin seseorang atau sesebuah negara dan bangsa dapat mencapai kemajuan di dalam apa jenis bidang sekalipun jika seseorang itu atau rakyat di dalam negara berkenaan masih dalam keadaan bodoh dan mengenepikan ilmu pengetahuan.

Begitu pentingnya ilmu pengetahuan di dalam arena kehidupan sehingga Rasulullah s.a.w menyuruh umatnya supaya bergiat mencari ilmu, sama ada ilmu sekular atau ilmu ukhrawi. Ilmu sekular dimaksudkan supaya umat Islam mampu mengharungi bahtera kehidupan ini dan bersaing dengan orang-orang kafir agar ummah tidak bergantung kepada mereka dalam keadaan apa pun.

Dengan mempelajari ilmu sekular secara teratur dan betul, umat Islam akan dapat mencapai kehidupan yang tenteram dan selesa kerana kebijaksaan mengolah segala yang diciptakan Allah di muka bumi. Ilmu yang bersifat ukhrawi pula wajib dituntut oleh setiap Muslim agar ia tidak melanggar perintah-perintah Allah di dalam kehidupannya, dan sebagai bekalannya menuju alam akhirat yang kekal abadi. Apabila kedua ilmu tersebut dapat berjalan seimbang, nescaya kehidupan ummah akan bahagia dan sejahtera baik di dunia mahu pun di akhirat sana.

Firman Allah s.w.t:
9. (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Rasulullah s.a.w bersabda:
“Sesiapa melalui jalan di mana ia menuntut ilmu pada jalan itu, nescaya Allah memudahkan baginya jalan menuju syurga”.
(Riwayat Muslim).

“Sesiapa keluar untuk mencari ilmu, nescaya dia ada di dalam jihad fi sabilillah hingga dia kembali”
(Riwayat Tirmizi)

Wahai sang Da’ie…

Betapa tinggi kedudukan ilmu jelas tersirat di dalam kedua-dua hadith di atas. Pengaruhnya benar-benar meresap di hati setiap Muslim, agar mereka berghairah untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin. Tidak hairanlah jika di dalam waktu yang singkat sahaja, perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam dengan begitu pesat sekali, hanya orang-orang jahil sahaja yang enggan menuntut ilmu.

Di bidang ilmu ukhrawi, muncullah para ulama yang masyhur di bidang masing-masing seperti ilmu tafsir, ilmu hadith, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan cabang-cabang ilmu berkenaan, serta dikarang pula oleh mereka dalam pelbagai buku yang kini tersebar di seluruh dunia. Di bidang ilmu sekular pula, lahir para cendikiawan Muslim yang lebih hebat dari para cendikiawan bukan Islam. Bahkan, kualiti penemuan mereka di bidang ilmu pengetahuan lebih tinggi dibandingkan penemuan cendikiawan Yunani dan Rom yang menjadi pujaan Barat. Banyaknya bangunan-bangunan indah dan susunan kota yang menarik di sepanyol dan daerah-daerah Eropah lain membuktikan betapa majunya ilmu pengetahuan umat Islam di zaman gemilangnya. Seni bangunan Islam ini member pengaruh yang besar ke atas seni arkitektur Eropah.

Ilmu pengetahuan lain juga ditemui oleh para cendikiawan Islam, seperti ilmu kimia, sains, kedoktoran, kesusasteraan, filsafat dan falak. Dalam bidang ilmu tersebut, bangsa Eropah mempelajarinya dari umat Islam.

Rasulullah s.a.w telah bersabda di hadapan umum: “Aku adalah kota ilmu dan Ali pintu gerbangnya”
Dengan ucapan baginda itu, ramai orang Islam yang iri hati terhadap Saidina Ali lalu ada sepuluh orang yang mempersiapkan pertanyaan untuk menguji Ali. Salah seorang dari mereka bertanya:
“Hai Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Ali menjawab:”Ilmu lebih utama daripada harta, kerana ilmu adalah warisan para anbia’, sedangkan harta-benda adalah warisan Fir’aun, syaddad dan lain-lain.
Lalu datang orang yang kedua bertanya:
“Hai Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Ali menjawab:”Ilmu lebih utama daripada harta, kerana ilmu menjaga kita sedangkan harta pula kita perlu menjaganya”.
Kemudian datang orang yang ketiga bertanya:
“Hai Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Ali menjawab:”Ilmu lebih utama daripada harta, kerana orang yang berilmu mempunyai ramai teman, manakala orang yang banyak harta mempunyai ramai musuh”.
Kemudian, datang pula orang yang keempat untuk bertanya mengenai ilmu dan harta sebagaimana teman-temannya sebelum itu. Namun, Ali dapat menjawabnya dengan tepat sekali.

Perlu diketahui bahawa terdapat dua jenis Ilmu, iaitu Ilmu Hal dan Ilmu Khairul Hal. Ilmu Hal adalah ilmu yang wajib dipelajari sebelum mempelajari Ilmu Khairul Hal, seperti Ilmu Tauhid, Ilmu fiqh yang bersangkut paut cara berwuduk, solat dan semua ibadah yang mesti dilakukan selepas usia baligh. Apabila Ilmu ini telah dipelajari dan difahami, barulah Muslim mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan seharian, seperti ilmu kemasyarakatan, kedoktoran, kesihatan dan lain-lain lagi. Demikianlah klasifikasi ilmu yang mesti dipelajari oleh setiap Muslim. Dengan demikian, setiap Muslim yang berilmu tinggi tidak akan melupakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi, dan menjalankan kewajipan-kewajipan yang dipikulkan ke atas bahunya. Sebaliknya, orang yang mengutamakan Ilmu khairul hal dan mengabaikan ilmu hal, ia akan melupakan kewajipannya sebagai hamba dan khalifah Allah, mengabaikan norma-norma agama dan menganggap diri telah cukup berilmu, padahal pada hakikatnya, ilmu itu adalah ciptaan Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya.

Allah s.w.t berfirman:

28. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

[1258] yang dimaksud dengan ulama dalam ayat Ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.

Wahai sang Da’ie…
Langkahmu masih panjang. Sekali dikau bermula jangan sesekali mengalah atau mengundur diri. Pastikan apa yang dikata, dikau kotakan. Jadilah seorang yang bercakap benar seperti Abu Bakar As-siddiq, jadilah seumpama umar yang berani menegakkan Islam, jadilah seperti Saidina Ali yang bijaksana, satu soalan bias member jawapan yang pelbagai. Contohilah Rasulullah s.a.w, si anak yatim yang Qudwah Hasanah.


note: adaptasi drp buku tentang akhlak Rasulullah sempena program "Mahabbatul Baina Mujahidin" anjuran Exco SPMM, USIM.WAllahua'lam

wasiat buat Hawa...

Hawa Bacallah!!!!


1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah s.a.w. akan hal tersebut, jawab Baginda s.a.w., "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".


2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah s.w.t. mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan


3. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah s.w.t. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s.w.t.


4. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.


5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.


6. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah s.w.t. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah s.w.t.


7. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah s.w.t. dan orang yang takutkan Allah s.w.t., akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.


8. Barangsiapa membawa hadiah, (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah). Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.


9. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah s.w.t. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).


10. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya, masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.


11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1,000 lelaki yang soleh.


12. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah s.a.w., "Suaminya". "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah s.a.w, "Ibunya".


13. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.


14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.


15. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.


16. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.


17. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s.a.w) di dalam syurga.


18. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, maka baginya syurga.


19. Daripada Aisyah r.a. "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka."


Sekian, Wallahu a'lam.

Apa yang senang, itulah mahuku...

Apa yang senang, itulah mahuku….


Ana duduk bersama-sama sahabat-sahabatnya yang sedang rancak berborak-borak tentang perkahwinan salah seorang sahabat mereka dalam cuti pertengahan semester nanti. Persoalan bila tarikhnya? Dengan siapa? Berapa maharnya? Dan berapa pula hantarannya? Itulah antara dan soalan-soalan yang selalu bermain dibibir bakal pengantin baru, bakal mertua, bakal ipar tak lupa juga sahabat handai dan itulah yang mereka borakkan sekarang. Farahin hanya berdiamkan diri dek malu dengan usikan sahabat-sahabatnya.


Mahar dan hantaran, berapa ye? Dan sekarang bagaikan satu fenomena meletakkan hantaran yang tinggi sekaligus memberi kesukaran suatu baitul muslim dibina. Maka berlakulah cinta2 yang tidak halal iaitu couple berpanjangan.Bukankah telah disyariatkan Perkahwinan atau Munakahat untuk manusia sejagat, yang mana telah diatur dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tatasusila yang penuh bersyariat.
Perkahwinan ialah amanah untuk memikul tanggungjawab membentuk keluarga yang lebih besar dan merupakan tuntutan agama. Firman Allah SWT dalam surah ar-rum 21:


21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.


Farahin seorang muslimah yang solehah dan cantik rupa parasnya sesekali cuba menarik muka tanda merajuk manja. “Alah malu lak dia. Tanya cikit je..Dah tempah ke baju pengantin?,’’ Tanya saidah. “Alhamdulillah, keluarga kat kampung yang tolong uruskan”, jawab Farahin. ”Dah tetapkan ke mahar dan hantaran?” kawan yang lain pula bertanya. “Dah…”jawab Farahin ringkas. “Berapa awak letak?” Tanya kawannya lagi…
Mahar saya hanyalah salah satu harta peninggalan junjungan besar kita, nabi Muhammad s.a.w. iaitu Al-Quran dan hantarannya terpulanglah kepada pihak keluarga lelaki,’’ jawab farahin.”Kenapa cam tu sekarang masing-masing letak harga,” ujar kawannya.


“Sahabatku sayang, kita tak perlu mengikut sangat budaya camtu, apa yang penting mahar tetap dibayar dan perkahwinan tetap telaksana, bukankah sunnah mahar itu dipermudahkan,’’ celah Ana. “Apa yang senang dan mempermudahkan perkahwinan ini itulah pilihan saya,” sambung farahin. ”Lagi satu, mahar yang diminta oleh Hawa terhadap Nabi Adam a.s juga bukan emas permata tapi hanyalah selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w,” kata Saidah.


“Betul tu, menurut Shaleh bin Ghanim al-Sadlan dalam bukunya ”Mahar dan Walimah”, mahar atau mas kahwin merupakan hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat lelaki kepada calon isterinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa 4:


4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
[267] pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
“Jadi macam mana sahabat-sahabatku, apa pandangan kalian?” Tanya Ana kepada sahabat-sahabatnya. “ Saya pun tak nak letak tinggi-tinggi la, yang penting, kaf-ba’-ra’-kafta-alif- nun….”keberkatan…” jawab mereka sentak dan tercetuslah keceriaan di kalangan mereka.

Friday, April 23, 2010

kata peransang buat diriku jua dirimu..

Napoleaon Hill :"Kebijaksanaan sebenarnya, dapat dilihat melalui kerendahan hati dan tidak banyak berkata-kata"

Anton Chekor: "Suatu saat kamu perlu tidak memikirkan kejayaan mahupun kegagalan.Jangan biarkan hal itu menganggu dirimu".
Related Posts with Thumbnails